REGLAMENT
2024

REGLAMENT SALOMON RUN BARCELONA 2024

1. LA CURSA
La Salomon Run Barcelona és un esdeveniment esportiu de Running que compta amb diverses curses de distàncies diferents: 10K, 5K i una cursa vertical.

La Salomon Run Barcelona són dues curses a peu per la muntanya de Montjuïc, passant per escales, parcs, carrers i racons d’aquest espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona.

El recorregut serà de 5 km i 109 m de desnivell o 10 km i 299 m de desnivell amb trams d escales, trams de terra, trams d asfalt i voreres amb alguns trams de forts desnivells tant de pujada com de baixada.

Cal fer la cursa corrent però es permet l’opció de caminar als trams més complicats.

La jornada finalitzarà amb la cursa Vertical Salomon Run.

2. INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden fer per internet a través de la web: www.salomonrunbarcelona.com La inscripció inclou: dorsal, cronometratge, serveis mèdics, avituallament líquid en carrera i avituallament líquid i sòlid a final de carrera, i obsequi commemoratiu.

El lliurament de dorsals es farà:

Els inscrits fins el dia 7 d’abril inclòs, podran recollir el dorsal a la botiga Salomon de Barcelona (Rambla Catalunya, 54) els dies 9 al 12 d’abril, en els horaris següents:

 • Dimarts 9: entre les 11:00 i les 21:00
 • Dimecres 10: entre les 10.00 i les 21.00 hores.
 • Dijous 11: entre les 10.00 i les 21.00 hores.
 • Divendres 12: entre les 10.00 i les 15.00 hores.
 

La resta d’inscrits podran recollir el dorsal a la plaça de Puig i Cadafalch de Montjuïc (zona de sortida/arribada), dissabte 13 d’abril o bé el mateix dia de la cursa, a la carpa d’inscripcions.

Cal que tots els participants portin el dorsal al davant en un lloc visible. L’organització proporcionarà agulles imperdibles.

3. ÈTICA I VALORS:

La Salomon Run Barcelona es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen corredors, patrocinadors, voluntaris i organitzadors. I aquest compromís queda certificat amb el segell Biosphere.

https://www.biospheresustainable.com/en/community/ocisport/2594

3.1      La eco-responsabilidad

No deixar escombraries a la natura, utilitzar els contenidors disponibles, respectar la flora i fauna, i seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. L’organització farà servir, sempre que sigui possible, material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, es recollirà el mateix dia. La neteja del recorregut es farà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper es reduirà al mínim, prioritzant el suport electrònic.

3.2      Solidaritat

El respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements cabdals de la Salomon Run Barcelona.

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

4.1. Edat mínima són 16 anys (complits al dia de la prova). 4.2. Inscripció: Haver realitzat la inscripció de manera correcta. El fet de fer la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament. 4.3. Material: Cada corredor haurà de portar el material que cregui adequat per suportar les condicions pròpies de la cursa en funció de les seves condicions, la meteorologia i el recorregut.

MATERIAL A (obligatori)

 • Sabatilles esportives que cobreixen totalment el peu.

 

MATERIAL B (segons previsió meteorològica)

 • Gorra, tubular o peça similar.
 

4.4.     Assegurança:

4.4.1          L’organització comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil a tercers vigent segons la normativa actual.

4.4.2           Els participants hauran de disposar d’una assegurança mínima d’accidents que cobreixi l’activitat. Els participants que no disposin de llicència federativa daquesta modalitat o altre tipus dassegurança hauran de contractar-la en el moment de realitzar la inscripció.

4.5      Categories i premis

Es proposen 3 categories masculines i 3 femenines per a cada distància, amb la distribució per edats següent: Junior (16-18 anys), Absolut, Màster (més de 40 anys).

Hi haurà trofeu pels tres primers classificats de cada categoria i distància. (Són acumulables)

4.6      Garantia de devolució

L’organització ofereix una Garantia de Devolució segons la qual es retornarà el 100% de la inscripció a tots aquells corredors que hagin contractat aquest servei al moment de fer la inscripció, mitjançant notificació fins a 7 dies abans de la cursa.

 1. ANUL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

5.1      Condicions d’anul·lació: Qualsevol anul·lació d’inscripció s’ha de fer per correu electrònic a [email protected]. No s’admetran anul·lacions per telèfon. El pagament del reemborsament de la inscripció s’efectuarà mitjançant abonament a la targeta utilitzada en el moment de la inscripció, atenent les condicions següents.

Data de sol·licitud Percentage de devolució
Fins a 30 dies abans 80%
De 29 a 15 dies 50%
De 14 a 8 dies 25%
Menys de 8 dies 0%
 1. RESPONSABILITATS
 

6.1      Els participants i els organitzadors queden sotmesos al compliment del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, que regula el Reglament General de Circulació, i més concretament l’article 14 de l’annex

2. 6.2      Els participants accepten el reglament i eximeixen els organitzadors de tota responsabilitat en cas d’accident o danys materials o corporals patits durant la competició, abans o després de la mateixa.

6.3      Els participants competeixen en tot moment sota la seva pròpia i lliure voluntat. Així i se’ls informa que la participació en aquest esdeveniment esportiu implica un risc de lesions als participants, des de lesions lleus fins i tot la mort. Qualsevol tipus de dany patit durant la carrera, posant com a exemple i sense que siguin motius excloents altres, els causats per les caigudes (sigui què sigui el motiu), atropellaments, problemes de salut derivats de la pràctica esportiva, malalties, defalliment, ferides (sigui quina sigui la seva gravetat) causades per fauna o flora, etc., o danys al material incloent la pèrdua, destrucció, trencament, robatori o pèrdua, a causa d’accidents esportius o bé per la pròpia dinàmica de lactivitat.

6.4      Serà obligació dels participants progressar amb seguretat en tot moment, sent els responsables de les seves accions i els responsables alhora d’assumir el risc de l’activitat i de l’entorn. Aquest tipus de competicions, en desenvolupar-se al medi natural, en llocs de difícil control i accés, porta implícit un risc addicional per als participants. En virtut d’això, els participants assisteixen a voluntat i iniciativa pròpies, sent conscients i assumint els riscos i conseqüències inherents a la participació en aquesta prova.

 1. SEGURETAT

7.1      L’organització situarà, en determinats punts del recorregut i en els controls de, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà identificat convenientment.

7.2      Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en punts estratègics del recorregut per intervenir en cas de necessitat. Al mapa oficial de la cursa estaran indicats aquests llocs d’assistència mèdica.

7.3      Hi haurà un equip escombrat encarregat de tancar la cursa i recollir totes les marques d’aquesta, després del seu pas. Pel que si un participant ha estat sobrepassat per l’equip escombra, no trobarà marques.

7.4      En cas de condicions meteorològiques adverses o causes de força major, l’organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es tornarà limport de la inscripció.

 1. DIRECCIÓ DE CURSA

8.1. Els Directors de Cursa i jutges àrbitres de competició podran retirar de la competició a un corredor quan considerin que aquest tingui minvades les seves capacitats físiques o tècniques a causa de la fatiga, no disposi del material obligatori, o les seves condicions no siguin les apropiades per continuar a carrera.

8.2. El jurat de competició podrà suspendre, escurçar, neutralitzar o aturar la carrera, per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes, etc.).

8.3. Els Comissaris dels CP són els responsables dels Punts de Control de Pas Obligats. Els participants no podran reclamar o interrogar pel reglament, classificacions i itineraris als comissaris.

8.4. L’organització es reserva el dret de modificar el reglament de la prova o suspendre-les, davant d’una eventualitat o causa de força major.

 1. CONTROLS

9.1    Tots els Controls de son obligatoris. Els participants són els responsables de registrar el seu pas per cadascun i per meta. La pèrdua del xip o el deteriorament implica la sanció corresponent. Als controls hi haurà personal de l’organització.

9.2    Al mapa estaran marcats tots els controls de pas obligatoris, però hi podrà haver altres controls sorpresa durant el recorregut perquè tots els participants segueixin l’itinerari marcat i es respecti el reglament. Tots els controls tenen la mateixa validesa d’obligatorietat, per la qual cosa no passar per un d’ells implica la sanció corresponent.

9.3    El recorregut entre controls s’ha de fer seguint el marcatge abalisat i en direcció establerta. Per motius de seguretat, esportivitat i medi ambient, no es pot sortir del recorregut senyalitzat.

 1. CONTROL SORTIDA / META

10.1 Previ a la sortida, s’efectuarà un control per poder accedir a recinte tancat de sortida: Verificació de dorsals. Es podrà verificar tot o part del material obligatori per part dels àrbitres. Els participants que no aportin el material obligatori, o que el presenti inutilitzable o defectuós, se li aplicarà la corresponent penalització.

10.2 Posteriorment al pas per meta, s’efectuarà un control per sortir del recinte tancat de meta: Es podrà verificar tot o part del material obligatori per part dels àrbitres.

11. DORSALS

11.1    És necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per poder retirar el dorsal. En cap cas no es podrà canviar el dorsal amb una tercera persona. En cap cas s’enviaran al domicili del corredor ni el dorsal ni els obsequis en cas de no haver participat a la cursa.

11.2    Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l’organització. El dorsal s’ha de col·locar al davant i ha d’estar sempre visible, no es pot retallar, doblegar, tapar ni modificar.

FINISHER A tots els participants que acabin la distància en la qual es van inscriure a la prova dins del temps establert se’ls considerarà Finishers.

 1. DERECHOS DE IMAGEN

Con la inscripción todo participante renuncia a utilizar sus derechos de imagen y autoriza a la organización y a sus patrocinadores a utilizar y publicar libremente cualquier fotografía o video grabado en el contexto de la carrera.

 1. CRONOMETRAJE

14.1 Es obligatorio el paso correcto por todos los puntos de control previstos a tal efecto, salida y meta incluidas.

14.2 Si se tuviera que interrumpir y suspender la prueba en un punto del recorrido, la clasificación se determinará según la orden y tiempo de llegada en el punto de interrupción o, si no, en el último control realizado.

 1. METEOROLOGÍA

En caso de condiciones meteorológicas adversas o causas de fuerza mayor, la organización se reserva el derecho a suspender, neutralizar o modificar las franjas horarias y / o el recorrido y avituallamientos. En este caso no se devolverá el importe de la inscripción.

 1. ABANDONOS

16.1 Voluntarios: Excepto en caso de herida, solo es posible abandonar en un punto de control. Si este punto no fuera accesible en vehículo, el corredor tendrá que acceder por sus propios medios a punto de evacuación más próximo. Está prohibido abandonar el recorrido marcado sin haber informado a la organización y sin estar debidamente autorizado. Es obligatorio fichar si se trata de un punto de control de cronometraje.

16.2 Obligados: La organización puede parar momentáneamente a un corredor u obligarlo a abandonar la carrera si considera que su estado pone en peligro su integridad física o su seguridad.

 1. PENALITZACIONS

17.1    Es pot aplicar una penalització de tres minuts fins a la desqualificació: Fer brossa fora de les zones de control (100m +/-); Rebre qualsevol tipus d’assistència a zones no autoritzades (no a punts especificats com els llocs d’auxilis); No seguir la senyalització del recorregut, voluntàriament o no; El dorsal no és a la vista o ha estat manipulat; Falsejar la sortida; No passar pels llocs de control obligatoris; Comportament antiesportiu: no assistir a un altre competidor que necessiti ajut; No portar o utilitzar el material requerit; No respectar les indicacions dels organitzadors o dels jutges.

17.2    La desqualificació s’aplicarà per: No participar al lliurament de premis sense causa justificada; Negar-se a sotmetre a les proves antidopatge o donar un resultat positiu a una prova antidopatge.

18. RECLAMACIONS

18.1   Han de ser escrites i ratificades amb el nom i número de dorsal del reclamant a la línia de meta oa la publicació dels resultats provisionals. Es pot exigir un dipòsit de fins a 20 euros que es reemborsarà si se n’accepta el cas. Les reclamacions es poden fer fins a una hora de la publicació dels resultats provisionals. NORMATIVES ESPECÍFIQUES

19.1 Aquest reglament és genèric a l’esdeveniment Salomon Run Barcelona i afecta totes les curses que es facin.

19.2 Cada carrera podrà disposar de la pròpia normativa específica on es defineix concretament aspectes més tècnics del reglament i és una extensió daquest reglament en relació amb els temps de tall, temps màxim de carrera, el material obligatori i les categories.